VACATURES VOOR SCHIPPER, GIDS, BACKOFFICE, VOORZITTER en SECRETARIS

 

Stichting Rondvaart Zoetermeer wil een breed publiek, van jong tot oud, het polderlandschap grenzend aan Zoetermeer in al haar verschijningsvormen laten beleven.

Dit gebeurt al ‘varend boven het maaiveld’ met respect voor natuur, milieu en de gebruikers en bewoners in het gebied. Door de inzet van een professioneel team en bestuur van circa 25 vrijwilligers en het inschakelen van lokale ondernemers willen wij ook bijdragen aan de sociale cohesie en het maatschappelijk draagvlak binnen Zoetermeer.
Ervaar Zuid-Holland op z’n breedst: de natuur met haar kleuren, geuren en geluiden, de rust én de ruimte van de polders in het Land van Wijk en Wouden, tussen Zoetermeer, Den Haag en Leiden. Hier verzorgt het team van Rondvaart Zoetermeer tochten vanaf Boerderij ‘t Geertje in Zoeterwoude of, op afspraak, vanaf andere opstapplaatsen.

Vrijwillige schippers, gidsen en vrijwilligers van de backoffice zorgen op een deskundige manier voor een goed georganiseerde en veilige vaart en met een enthousiaste uitleg over de rijke (cultuur)historie en de natuur van dit mooie stukje Nederland. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat onze gasten: recreanten, leerlingen en leerkrachten, inwoners van zorgcentra en werknemers van bedrijven uit Zoetermeer en omgeving een plezierige, leerzame en ontspannen dag hebben in het fraaie Land van Wijk en Wouden.

Het team van de Meervaarder is op zoek naar versterking van het enthousiaste GIDSENTEAM

 • Ben jij…niet bang om voor een groep te spreken?
 • Ben jij…flexibel en klantgericht?
 • Ben jij…graag buiten. (je houdt van het buitenleven)?
 • Heb jij…(een meer dan gemiddelde) interesse in het cultureel erfgoed, de geschiedenis en de natuur van het Zuid Hollandse landschap en vindt jij het leuk je kennis hierover te delen, eventueel ook in een andere taal (Engels)?
 • Heb jij…affiniteit met varen en op en rondom het water bezig zijn?
 • Heb jij…er plezier in om met (groepen) mensen te werken en met elkaar van weer, omgeving en verhalen te genieten?
 • Neem jij…graag, sámen met de schipper, de verantwoordelijkheid een groep mensen te ontvangen en hen een plezierige rondvaart te bezorgen?

Het team van de Meervaarder is op zoek naar versterking van het enthousiaste TEAM BACKOFFICE

 • Heb jij… interesse om samen met collega’s backoffice, schipper, gidsen en organisaties(Boerderij het Geertje) vaarten perfect te laten verlopen??
 • Houd jij…van het plannen en organiseren van reguliere en speciale vaarten?
 • Heb jij…affiniteit met de administratieve afhandeling van boekingen, facturering, e-mails en brieven, gericht op de exploitatie van vaarten??
 • Heb jij…gevoel voor commerciële activiteiten en de uitvoering daarvan voor speciale vaarten voor bijvoorbeeld scholen en bedrijven??
 • Heb jij…affiniteit met de actualisering van onze website door het leveren van inhoudelijke bijdragen??
 • Ben jij…flexibel en klantgericht??
 • Beheers jij… de Nederlandse taal??
 • Beheers jij… MS Word en MS Excel?

Het team van de Meervaarder is op zoek naar versterking van het enthousiaste SCHIPPERSTEAM !

 • Ben je…in het bezit van het Klein Vaarbewijs 1 en liefst ook het Basiscertificaat  Marifonie?
 • Ben jij…graag buiten. (je houdt van het buitenleven)?
 • Ben jij… flexibel, klantgericht en stressbestendig?
 • Heb jij…interesse om (groepen) mensen  het cultureel erfgoed, de geschiedenis en de natuur van het Zuid Hollandse landschap te laten beleven?
 • Heb jij…affiniteit met varen en op en rondom het water bezig zijn?

Neem jij…graag, sámen met de gids, de verantwoordelijkheid een groep mensen te ontvangen en hen een plezierige en veilige rondvaart te bezorgen?

Het team van de Meervaarder is op zoek naar versterking van het bestuur en zoekt een VOORZITTER.
 
Het huidige bestuur bestaat momenteel uit 3 leden en komt 8-10 keer per jaar bijeen. Het bestuur werkt op onbezoldigde basis.
Profiel: Stichting Rondvaart Zoetermeer zoekt een enthousiaste voorzitter (m/v) met de ambitie tot verdere ontwikkeling van markt/product, beschikkend over een relevant en uitgebreid netwerk en met voldoende tijd om zich voor de stichting in te zetten. De voorzitter speelt een verbindende rol, ziet kansen en initiatieven, stimuleert partijen tot samenwerking en zorgt binnen de organisatie voor goede afstemming met bedrijfsleiding en vrijwilligers.                                                                                     

Doelgroepen:

 Particulieren
 Bedrijven
 Maatschappelijke organisaties; zorginstellingen, onderwijs, gemeenten, provincie en overige organisaties
 Samenwerkingspartners van Rondvaart Zoetermeer 

Taken:   
 Stuurt aan en coördineert het bestuur van de Stichting.
 Onderhoudt contact met lokale en regionale samenwerkingsverbanden op het brede gebied van natuur-en gebiedsontwikkeling, onderwijs, zorg, waterrecreatie en toerisme.
 Zorgt voor een goede vertegenwoordiging van Stichting Rondvaart Zoetermeer.
 Houdt bij en implementeert nieuwe ontwikkelingen .
 Zit de bestuursvergaderingen voor .
 Draagt, samen met de andere bestuursleden, zorg voor het opstellen en het uitvoeren van het beleid van Rondvaart Zoetermeer .
 Samen met de andere bestuursleden zorgen voor voldoende gidsen, schippers en mensen voor het kantoorwerk .
 Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging .
 Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten en de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen .
 Treedt op als vertegenwoordiger van de Stichting bij de gesprekken met stakeholders waaronder subsidiegevers en sponsoren .
 Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste bestuurslid of de bedrijfsleider.                                                                                               

Functie-eisen 

 HBO- of universitair denk- en werkniveau.
 Conformeren aan het beleid en de visie van de stichting.
 Kwaliteit om samen te werken in een team van vrijwilligers en dit te stimuleren .
 Goede communicatieve vaardigheden en enthousiasme om de organisatie uit te dragen.
 Flexibele instelling .
 Affiniteit met het werkveld van Stichting Rondvaart Zoetermeer.
 Ervaring met besturen en management, bij voorkeur van een vrijwilligers organisatie.
 Affiniteit met het beheer van gelden.
 In staat om de organisatie in- en extern te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen .
 Voldoende beschikbaarheid en tijd ( ca 16 uur per maand)zowel overdag als in de avond.
 VOG-verklaring. 

Wat biedt de functie
• De mogelijkheid om maatschappelijke, culturele en duurzame initiatieven te ontplooien.
• De kans om richting te geven aan een Stichting die volop in beweging is .
• Een enthousiast en grotendeels zelfsturend team van vrijwilligers.
• De mogelijkheid om je netwerk op lokaal en regionaal niveau uit te bouwen.

Ben jij de geschikte kandidaat voor de nieuwe secretaris van Rondvaart Zoetermeer? Laat het ons weten en stuur een mail voor naar bestuur@rondvaartzoetermeer.nl.

Het team van de Meervaarder is op zoek naar versterking van het bestuur en zoekt een SECRETARIS.

Het huidige bestuur bestaat momenteel uit 3 leden. De gewenste bestuurlijke omvang is 5 personen. Het bestuur komt 8-10 keer per jaar bijeen. Het bestuur werkt op onbezoldigde basis.
Profiel
Stichting Rondvaart Zoetermeer zoekt een enthousiaste secretaris (m/v) die een actieve bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van de dienstverlening en de interne organisatie, beschikkend over bestuurlijke competenties en de tijd om zich voor de stichting in te zetten. De secretaris heeft een sterk faciliterende rol, zorgt dat processen (bestuurlijk en administratief) adequaat verlopen, stelt mede het meerjarenplan op, zorgt voor de externe correspondentie met stakeholders en draagt binnen de organisatie zorg voor de juiste communicatie met bedrijfsleiding, backoffice en overige vrijwilligers.

Taken
 Neemt deel aan de bestuursvergaderingen en bijeenkomsten met vrijwilligers.
 Notuleert bestuursvergaderingen, maakt hiervan verslag en zorgt voor de verspreiding.
 Draagt, samen met de andere bestuursleden, zorg voor het opstellen en het uitvoeren van het beleid van Rondvaart Zoetermeer.
 Zorgt dat bestuurlijke besluiten worden omgezet in adequate acties.
 Verzorgt de externe (bestuurlijke) correspondentie naar stakeholders zoals gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden, subsidiegevers, scholen en zorginstellingen.
 Zorgt samen met de andere bestuursleden voor voldoende gidsen, schippers en medewerkers backoffice.
 Zorgt voor een actueel overzicht van vrijwilligers die voor de stichting actief zijn.
 Schrijft en levert teksten aan op bestuurlijk vlak voor interne berichtgeving en website.
 Houdt bij en implementeert processen.
 Houdt de inschrijving bij Kamer van Koophandel actueel.
 Zorgt voor een juiste digitale archivering van bestuurlijke documenten en correspondentie.
 Organiseert mede evenementen voor de organisatie.
 Bewaakt de voortgang van bestuurlijke acties, signaleert knelpunten en geeft oplossingen aan.

Functie-eisen
 Minimaal HBO denk- en werkniveau.
 Conformeren aan het beleid en de visie van de stichting.
 Kwaliteit om samen te werken in een team van vrijwilligers.
 Goede communicatieve en redactionele vaardigheden.
 Flexibele instelling.
 Affiniteit met het werkveld van Stichting Rondvaart Zoetermeer;
 Ervaring met bestuurlijke werkzaamheden.
 Voldoende beschikbaarheid en tijd (gemiddeld 16 uur per maand) zowel overdag als in de avond.
 VOG-verklaring.

Wat biedt de functie
 De mogelijkheid om mee te werken aan maatschappelijke, culturele en duurzame initiatieven.
 Een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van de stichting.
 Een enthousiast team van vrijwilligers.
 De mogelijkheid om in een leuke organisatie en netwerk op lokaal en regionaal niveau actief te blijven.

Ben jij de geschikte kandidaat voor de nieuwe secretaris van Rondvaart Zoetermeer? Laat het ons weten en stuur een mail naar bestuur@rondvaartzoetermeer.nl.

Of voor meer informatie kijk op www.rondvaartzoetermeer.nl en neem bij interesse contact op met onze bedrijfsleider Coen Tückermann(06-55733754) of schrijf een bericht naar info@rondvaartzoetermeer.nl