Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen
Rondvaart Zoetermeer respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hierbij houdt Rondvaart Zoetermeer zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Persoonsgegevens
Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om een rondvaart van Rondvaart Zoetermeer te reserveren en betalen, informatie aan te vragen of nieuwsbrieven te ontvangen.

Rondvaart Zoetermeer legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door ons worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Rondvaart Zoetermeer, tenzij u heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. U kunt het ontvangen van nieuwsbrieven te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Rondvaart Zoetermeer verstrekt uw gegevens, afgezien van de door haar ingeschakelde online payment provider, niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechtelijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Rondvaart Zoetermeer.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u met ons contact opnemen via info@rondvaartzoetermeer.nl.

Op de site kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Rondvaart Zoetermeer geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor de privacyverklaring en disclaimer van de website die u bezoekt.

Wij zijn geïnteresseerd in uw mening. Indien u besluit een reactie achter te laten in het gastenboek, geeft u ons toestemming voor gedeeltelijke of gehele publicatie op onze website en social media kanalen van de door u geleverde bijdrage inclusief foto.

Cookies
Op de website van Rondvaart Zoetermeer maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, tablet of mobiel worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en dienst mogelijk te maken;
  • het inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

De cookies die uw voorkeuren onthouden, kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Rondvaart Zoetermeer niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op de juiste manier werken

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een ander device, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door Rondvaart Zoetermeer worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze te raadplegen.

Bewaartermijn
Rondvaart Zoetermeer bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, noodzakelijk is.

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacyverklaring van Rondvaart Zoetermeer, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar via info@rondvaartzoetermeer.nl.

Zoetermeer, 30 januari 2015.