Gedicht Karnemelk van Wil van Leeuwen

Karnemelk

Non de dieu

Ginds op de boot reikte ons het bericht

Met zorg bereid

Dat de geuzen

\die armmoed zaaiers

Dit land heroverde

Op die spanjolen

Met wat voor kapriolen

Met water

Met platbodems

Met bomen en met stokken

De helden op sokken

Verdwenen naar t zuiden

De klokken luidden

De overwinning was behaald.

De rekening nog lang niet betaald

Noeste arbeid van katholieke calvinisten

Die van werken wisten

Ontgonnen dit land

Met zorg en bereid

Tot kromme ruggen en gebed

Streeksgewijs ontstond het product

Veen werd ontveend in turf

Het raaigras woof met wind en regen

Koeien scheten hooi

Melk werd wrongel

En honing voor de tong

In kaas gegoten

Boter droop van de lippen

En karnemelk karnemelk

Ja karnemelk

Is voor elk

Voor elk wat wils

 

Zo bezien is de tocht der tochten

Over wat we vroeger vrij bevochten

Een polder vaart met platbodems

Een tocht per fiets nodens

De afstand van 26 kilometer

Rijg aan die sportveter

En bezie wat boeren flikten

Met koeien die t zout oplikten

Met  zorg bereid tot uitleg

Wat er is op hun mooie steg

Luister goed en proef en hoor

T geluid van het engelenkoor

Van zorg en inzet

Van boer met pet

Van arbeid met lust

Te keur en te kust

 

De moed en de kracht

Van al deze pracht

Zit in deze grond

Gemaakt op deze stond

Het product met zorg bereid

Heet hier karnemelk

Neem er dus allen van

En gaat heen en geniet.

Gedicht van Wil van Leeuwen